Chronsiche pijn - Stress-systeem -Hartcoherentie - Systeemtherapie

21/10/2019 - 10:54

#chronische pijn #stress-systeem #hartcoherentie #systeemtherapie

#chronsiche pijn #stress-systeem #hartcoherentie

Het was het artikel van Isabelle Mertens in het tijdschrift voor systeemtherapie, die mij opnieuw aanzette tot schrijven. Ze beschreef de uitgangspunten van het behandelprogramma Phenix, een behandelprogramma voor mensen met een hersenletsel of hardnekkige klachten. Men zet in op psycho-educatie, uitleg over de werking van de hersenen, het stress-systeem en het ontstaan van klachten. Men geeft aan dat het voor herstel belangrijk is dat de hersenen, en met name het stress-systeem, in een toestand gebracht worden, die herstel mogelijk maken.

Dit leek zo herkenbaar.


'Mensen herstellen slecht of ontwikkelen symptomen doordat hun stress-systeem ontregeld is geraakt.'

Toen ik ongeveer twee jaar geleden een cursus pain-neuroscience education volgde, kreeg ik uitleg over de werking van de hersenen en het ontstaan van chronische klachten. Bij chronische pijn is het zenuwstelsel overprikkeld geraakt. Zelfs nadat een letsel fysiek is hersteld kan het lichaam pijnsignalen blijven uitsturen naar het brein. De hersenen blijven deze 'gevarenboodschappen' ontvangen.

Mensen die pijn ervaren begrijpen deze uitleg over de werking van hun lichaam, zenuwstelsel en brein wel, maar hoe nu verandering brengen in hun ervaring en gevoel?

'Pijn is complex.'

De behandeling van een probleem moet op maat worden aangepakt.

  • Vanuit het persoonlijk verhaal van degene die pijn ervaart, kunnen onderliggende emoties en de diepere betekenis van pijn worden verkend.
  • Het inzetten op emotioneel welzijn waarbij stress-reducerende acties erg belangrijk zijn
  • Gepaste medische benadering : medicatie in opvolging van de arts en/of kinesitherapie
  • Aandacht voor een aangepaste levensstijl
  • Het stimuleren van aangespaste fysieke activiteiten

Wanneer ik alle informatie bundelde zag ik het verband met hartcoherentie. Hartcoherentie brengt je lichaam in 'een veilige modus'. Hierdoor creëer je een lichamelijke toestand die het voor jezelf mogelijk maakt in herstel te gaan.

Ben je geboeid geraakt door dit schrijven?

Heb je vragen over stress, omgaan met stress, chronische pijn of hartcoherentie?

Neem gerust contact met mij op.

Chronische pijn - Stress-Systeem - Hartcoherentie