Psychotherapie

Systeemtherapie

Wanneer je de stap zet naar therapie, wil je je comfortabel en op je gemak voelen bij de persoon aan wie je je verhaal vertelt.

Vanuit een integere en authentieke houding, luister ik dan ook met mijn volle aandacht naar jouw vragen, zorgen, moeilijkheden.

De therapie bestaat eruit de klachten, gedragingen, moeilijkheden te gaan decoderen.

Tijdens het gesprek is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de situatie. Vooraleer er wordt overgegaan naar een concrete aanpak, wil ik jou, je situatie, je verhaal goed begrijpen.

Zowel de moeilijkheden als de competenties van de persoon/personen wordt in kaart gebracht, en dit binnen de geheel eigen context.

De symptomen kunnen gaan verdwijnen door deze een waardevolle betekenis te geven.

We zoeken samen naar een gepast antwoord of naar een manier om anders om te gaan met de dingen die je ervaart.

De therapie wordt opgenomen vanuit een systeemtherapeutische visie.

In de therapie staat jouw beleving centraal!

De therapie wordt aangeboden aan kinderen, jongeren, jong-volwassenen, koppels, individuen, gezinnen,...

Gesprekken kunnen ook al wandelend in de natuur plaatsvinden, als het weer het toe laat.

Prijs

65€ / u

Terugbetaling?
Verschillende mutualiteiten voorzien terugbetaling. Klik op de link in het kader links.

Kunt u een afspraak niet nakomen?

Verwittig minimum 24h op voorhand.

Zo kan jouw gereserveerde tijd toch nog door iemand anders worden ingevuld.

Bij laattijdige verwittiging wordt de afspraak toch aangerekend.

www.psychotherapeut-info.be