Gezinstherapie

Begeleiding en behandeling van gezinnen met allerlei psychosociale moeilijkheden

Verschillende soorten leefvormen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld: kerngezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, holebigezinnen, adoptiegezinnen, pleeggezinnen, ...

Al deze verschillende leefvormen maken het allemaal een stuk complexer.

Als er in een relatie of gezin iets gebeurt, of er is iets aan de hand en je geraakt er samen niet uit, dan kun je de hulp inroepen van een gezinstherapeut.

'Het vlechtwerk van verbindingen wordt stuk voor stuk ontward, opdat verstrikkingen ontknoopt kunnen worden.'

-VIRGINIA SATIR-

Ik wil weten wie mijn cliënten zijn. Ik wil hen leren kennen vanuit een nieuwsgierigheid, met respect voor hun grenzen. Het is zinvol te weten vanwaar het gezin komt, waar ze gekomen zijn en waar ze naartoe willen.

Een gezin kan met allerlei problematieken geconfronteerd worden. Men kan opvoedingsproblemen vaststellen, gedragsproblemen bij de kinderen opmerken, ontwikkelings- en/of leermoeilijkheden opmerken,... en zo met vele vragen zitten en geen antwoorden vinden. Dit kan voor vele ouders een zware last zijn om te dragen waardoor ook het koppel onder druk kan komen te staan.

Als lid van de BVRGS vind ik het belangrijk mensen te kunnen helpen wanneer hun communicatie lijkt vast te lopen of erg negatief is t.ov. elkaar. In een veilige, neutrale omgeving laat ik mensen weer spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. Zo kunnen ze elkaar ook weer meer gaan begrijpen.

'Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden.' - RON vd JAGT -

In jouw gezin wordt je soms geconfronteerd met een crisissituatie en heb je nood om te ventileren en constructieve feedback te krijgen.

Ik help je graag terug op weg.

baby's hand on human palm Photo by Liv Bruce
Knot wrope Photo by Thomas Kinto
Photo by Alexander Krivitskiy

Opvoedingsproblemen

Gedragsproblemen

Ontwikkelingsmoeilijkheden

Leermoeilijkheden

Sociaal - emotionele ontwikkeling

Kinderangsten

Kerngezin

Eenoudergezin

Nieuw samengesteld gezin

...

Prijs:

100 € / 1,5u

Herken je een van deze problematieken en wil je graag hulp?

Boek je afspraak in de online agenda