De vragen in je hoofd willen gehoord worden

07/10/2022 - 08:54

Geen hocus pocus maar steeds dichtbij

Ik lees en hoor in de actualiteit dat de voorbije 2 jaar hun tol eisen. Mensen vinden hun draai niet, hebben veel zorgen, zijn het noorden kwijt?!

Niet alleen de mentale gezondheid van jongeren is er slecht aan toe, maar ook volwassenen hebben het moeilijk om hun weg te vinden in een maatschappij die veel van hen vraagt.

Tijdens de gesprekken die ik voer komen veelal onderwerpen aan bod als 'een te drukke agenda', 'het opnemen van de verschillende rollen', 'prestatiedruk', 'spanning op werkvlak', 'problemen met de partner of in het gezin', 'financiële zorgen'.... en bijgevolg ook de vragen:

  • hoe vind ik terug een evenwicht
  • hoe maak ik tijd voor zelfzorg
  • hoe ga ik om met de spanning en stress die ik ervaar
  • hoe vind ik terug rust en word ik minder angstig
  • hoe kan ik werken aan mijn fysieke gezondheid

Allemaal vragen die belangrijk zijn om bij stil te staan en op zoek te gaan naar antwoorden. Die antwoorden zijn meestal niet met een hocus-pocus formule gevonden en in de praktijk gebracht.

Ik ga op weg met mensen, verdiep me in hun verhaal, en sta hen bij met vooral een luisterend oor. Iedereen heeft zijn eigenheid, achtergrond, verleden, kennis, levenswijze,... Rekening houdend met wie ieder is, staan we stil bij 'pijnpunten'.
Vanuit inzicht in verleden en eigen fuctioneren en vertrekkend vanuit eigen waarden en normen zetten we stappen naar verandering. Weten wat je wil en niet meer wil... Keuzes maken en stap voor stap je leven weer op orde krijgen.

Dit is wat we vaak doen tijdens de gesprekken coaching en psychotherapie.

Via een intakegesprek bekijk ik samen met jou waar je nood aan hebt en wat ik uit mijn 'kast' kan halen om je te helpen naar verandering.

Online gesprekken ook mogelijk!

Photo by Aziz Acharki  - UNSPLASH
photo by Sincerely Media -UNSPLASH

Wil je een gesprek?

neem contact