Online hulpverlening

Online hulpverlening

30/03/2020 - 09:19

Hulp via What's app, Face -time of Skype

Een van de gevolgen van de coronacrisis is dat ook therapeuten worden gedwongen om na te denken over alternatieven voor hun hulpaanbod.

Het coronavirus legt ons heel wat beperkingen op. We mogen ons huis niet meer uit, of enkel voor essentiële verplaatsingen. Er zijn ondertussen heel wat artikels verschenen en online-discussies geweest, met de vraag of gesprekken met een therapeut nu wel of niet tot een essentiële verplaatsing behoren. En bijkomend of er voldoende afstand kan worden bewaard tijdens de gesprekken en er dus ook aan alle opgelegde maatregelen kan worden voldaan?

Ik ga er altijd van uit eens mensen een eerste hulpvraag stellen, of verder hulp vragen, dat die vraag 'essentieel' is. Daarom wil ik tijdens deze moeilijke periode nog steeds een luisterend oor bieden en tevens een online-hulpaanbod realiseren.

Mensen worden nu meer dan ooit geconfronteerd met 'verandering'.

Een andere maatschappij, een andere thuissituatie, een andere werksituatie, kortom een andere 'tijd'. Vele vragen en onzekerheden rijzen boven. We worden geconfronteerd met gevoelens als angst, woede, verdriet. Het omgaan met die 'andere' situatie is niet altijd even gemakkelijk. We moeten allen op zoek naar een nieuw en ander evenwicht.

Een systeem die uit evenwicht geraakt, doorgaat een veranderproces. Elkeen binnen het systeem ondergaat de veranderingen, past zich aan aan de veranderingen en zo ontstaat er na verloop van tijd een nieuw evenwicht.

De aanpassing aan de veranderingen verloopt niet voor iedereen van een leien dakje. Zo kan het zinvol zijn vragen en onzekerheden uit te wisselen om zo weer houvast te creëren in deze snel wisselende omstandigheden. Het verwoorden van je gevoelens die boven komen omtrent bepaalde gebeurtenissen, kan helpend zijn.

Met een verlichte geest en een ontladen lichaam, sta je weer sterker!

Aarzel dus niet om contact op te nemen voor een ondersteunend, bemoedigend of verhelderend gesprek. En ... om ook de positieve kanten van het verhaal eens te benadrukken: Je hoeft je niet te verplaatsen, geen autoritten, geen files of vervoerskosten. Via video-chat kunnen we zeker contact opbouwen en/of behouden!

photo unsplash Ben Kolde
photo unsplash Chad Madden
online hulp praktijk triade