Sterk op je werk

29/10/2019 - 09:08

Wat is jouw talent? Wanneer werk jij met bevlogenheid?

Sterk op je werk

Word jij op je werk wel eens aangesproken op je talent? Krijg jij wel eens een blijk van waardering voor je werk? Kent je verantwoordelijke jouw sterktes?

Uit de gesprekken met mijn klanten blijkt hoe belangrijk het voor hen is, te worden aangesproken op hun sterktes en drijfveren om hun drive in een organisatie/bedrijf te behouden. Gedreven en gemotiveerde werkkrachten willen hun kennis en kunnen inzetten. Maar dit kan jammergenoeg te weinig.

Talenten inzetten betekent eerst en vooral dat werkgevers zicht hebben op de kwaliteiten van hun medewerkers.

Daarna kan er bekeken worden hoe dit effectief naar de job te vertalen. Zowel werknemer als werkgever spelen hierin een rol. En dat is nu precies wat 'jobcrafting' kan zijn. Het gaat er bij jobcrafting om hoe je mensen ondersteund en ruimte geeft om hun werk motiverend te maken.

Wanneer werknemers zelf de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun functie uit te breiden of te veranderen binnen de doelstellingen van het bedrijf, kan hun job opnieuw betekenisvol worden gemaakt. In de praktijk komt het erop neer

  • kleine verschuivingen in het takenpakket te realiseren, aansluitend op de mogelijkheden en groei van de werknemer
  • in te zetten op interacties: waar zit een match in affiniteit zowel bij interne als externe relaties of samenwerkingen
  • de context te veranderen: eventueel werktijden of werkplek aan te passen

Jobcrafting is WIN - WIN.

Ik zie gedreven, gemotiveerde werkkrachten die botsen op de grenzen van een organisatie. Jobcrafting kan ook echt maar werken indien een beleid het mogelijk maakt, collega's geïnformeerd zijn en zelfs klanten op de hoogte gebracht worden van de interne ontwikkelingen.

Het zorgt ervoor dat het werk beter aansluit op de persoonlijke behoefte van de werknemer. En de organisatie heeft er een tevreden werknemer bij.

Heb je een bedrijf en wens je met mij samen te werken om jobcrafting mogelijk te maken?

Ben je werknemer en wens je met jobcrafting aan de slag te gaan?

Interesse om met jobcrafting aan de slag te gaan?

Neem hier contact met mij op