Can we work it out?

'In our family portret, we look pretty happy. Let's play pretend, let's act like it comes naturally.'

Family portrait

19/11/2019 - 20:53

Waarom gezinstherapie / systeemtherapie ?

Enkele jaren geleden was ik op een studiedag rond echtscheiding waar prof. Peter Rober, relatie- en gezinstherapeut een lezing gaf. Hij toonde de video van de song 'Family Portrait' van Pink. Dit moment is me heel erg bijgebleven. Het raakte me als persoon en als therapeut. Enerzijds herkende ik in de song gevoelens waar ik als kind mee geconfronteerd werd.

En anderzijds herkende ik heel hard het verhaal waarmee mensen bij mij komen. Je herkent en erkent de gedachten en gevoelens van kinderen, je kunt je inleven in de gevoelens van ouders, partners...

Als gezinstherapeut vertrek ik niet vanuit diagnose. Ik luister naar bezorgdheden.

Als er in een relatie of gezin iets gebeurt of er is iets aan de hand en je geraakt er samen niet uit, dan kun je de hulp inroepen van een gezinstherapeut.

Ik wil weten wie mijn cliënten zijn. Ik wil hen leren kennen vanuit een nieuwsgierigheid, met respect voor hun grenzen. Ik vermijd verhalen te gaan uitspitten tot in het kleinste detail. Zinvol is wel te weten van waar ze komen, waar ze gekomen zijn en waar ze naartoe willen.

Als lid van de BVRGS vind ik het belangrijk mensen te kunnen helpen wanneer hun communicatie lijkt vast te lopen of erg negatief is t.ov. elkaar. In een veilige, neutrale omgeving laat ik mensen weer spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. Zo kunnen ze elkaar ook weer meer gaan begrijpen.

Een gezinstherapeut werkt systemisch. Er kunnen ook andere systemen betrokken worden.

Als individu maak je contact met personen in verschillende systemen (partnerrelatie, gezin, familie, werk, vrienden,...). Je gaat in interactie met elkaar. In het gesprek spreken we over bezorgdheden en zoeken we samen naar oplossingen.

Mensen ervaren nog steeds een drempel om in therapie te gaan. Het lijkt alsof ze er heel erg aan toe moeten zijn. Dit is echter een misvatting. Sneller hulp vragen betekent veelal ook dat je na enkele verduidelijkende en verdiepende gesprekken weer verder kunt.

Praat en laat je kind(eren) praten.

Heb jij bezorgdheden, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Ik help je graag verder.

#gezinstherapie #relatietherapie #systeemtherapie #internationaledagvanderechtenvanhetkind

20 NOVEMBER 2019 INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

Heb je vragen?

Contacteer mij